Ikon för Rikstermbanken

baktericid

svensk term: baktericid
definition:

ämne med förmågan att avdöda bakterier

anmärkning:

Tillsätts ibland, vanligen i varma och tropiska länder, till plastmaterial som skall vara i kontakt med livsmedel i varm och fuktig miljö.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007