Ikon för Rikstermbanken

additiv

svensk term: additiv subst. 
definition:

ämnen som inte är polymerer eller deras förstadier och som tillsätts plastmaterial i små mängder

anmärkning:

I gränsområdet mellan huvudbeståndsdelar och additiv kan nämnas fyllmedel, armeringsmedel och mjukgörare som behandlas separat. Typiska additiv påverkar det plastmaterial de tillsätts redan i små mängder i olika riktningar.

exempel:

Exempel på additiv är: accelerator, antifog, antislip,antistat, antioxidant, bakteriecid, biocid, brandhämmare, dispergermedel, flamhämmare, friktionsminskning, fungicid, färgkoncentrat;härdare, jäsmedel, vidhäftningsmedel, ljusstabilisator (UV-stabilisator), masterbatch, matteringsmedel, metalldesaktivator, optisk vitgörare, rökminskare, silan, slagseghöjare, släppmedel, smörjmedel, tixotropering, viskositetsreglerare, värmestabilisator.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007