Ikon för Rikstermbanken

biocid

svensk term: biocid
definition:

ämne med förmåga att döda mikroorganismer

anmärkning:

Tillsätts ibland, vanligen i varma och tropiska länder, till plastmaterial som skall vara i kontakt med livsmedel i varm och fuktig miljö.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007