Ikon för Rikstermbanken

acetalplast

svenska termer: acetalplast
POM
formaldehydplast
definition:

delkristallin termoplast

anmärkning:

Beteckningen POM kan härledas ur den kemiska beteckningen poly-oxy-metylen.

Benämningen ”acetal…” kan härledas ur det att acetaler är reaktionsprodukter mellan formaldehyd, formal och aldehyder, t.ex. butural. Vanlig beteckning är också polyacetal.

POM finns på marknaden som två kemiskt sett något olika varianter, homo- respektive sampolymerer. De två typerna är mycket lika varandra men skiljer sig något i en del egenskaper som alkalitålighet och mekaniska egenskaper. Materialen kännetecknas av hög styvhet, mycket goda fjäderegenskaper, god ytfinish och att ge produkter med god dimensionsstabilitet. De används till såväl rent tekniska som dekorativa produkter. Exempel är lager, kugghjul. fläktar, fjäderelement, finmekaniska produkter samt som komponenter med olika funktion i vitvaror och hushållsapparater.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007