Ikon för Rikstermbanken

POM hom

svensk term: POM hom
förklaring:

Termoplast, delkristallint homopolymerisat.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007