Ikon för Rikstermbanken

POM sam

svensk term: POM sam
förklaring:

Termoplast, delkristallint sampolymerisat

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007