Ikon för Rikstermbanken

verksamhetsförlagd utbildning

svenska termer: verksamhetsförlagd utbildning
VFU
definition:

högskoleutbildning förlagd till den verksamhetsområde där studenten förväntas arbeta efter avslutad utbildning

anmärkning:

Verksamhetsförlagd utbildning förekommer bland annat inom lärarutbildningen och olika vårdutbildningar.

ekvivalensanmärkning:

De engelska ekvivalenterna är medvetet allmänna. Hur den svenska verksamhetsförlagda utbildningen ska uttryckas på engelska varierar med det verksamhetsområde inom vilket den utförs. I lärarutbildningar används teaching placement, teaching practice eller student teaching. I vårdutbildningar används clinical training, clinical rotations eller clinical placement men även andra uttryck förekommer, till exempel ”applied hippological practices” inom hippologprogrammet (SLU).

se även:
engelska termer: placement
internship
practicum
 
källa: Universitets- och högskolerådet: Svensk-engelsk ordbok | 2022