Ikon för Rikstermbanken

praktik

svensk term: praktik
definition:

praktisk övning i ett yrke, på en arbetsplats eller motsvarande

anmärkning:

Ordet praktik används som övergripande begrepp även i högskolevärlden. Om man vill vara mer precis bör man använda uttryck som ”praktik inom högre utbildning". Viss högskoleutbildning kan förenas med praktik antingen genom att utbildningen innehåller tillämpade moment på en arbetsplats, under eller direkt efter studietiden.

Tillämpade moment inom en utbildning kallas ofta för verksamhetsförlagd utbildning, särskilt inom lärar- och vårdutbildningar.

En anställning efter utbildningstiden kan kallas för traineeanställning. Den utbildning som bedrivs under den anställningen kan kallas för traineeutbildning.

Termen lärande i arbetslivet används framför allt inom yrkeshögskolan.

ekvivalensanmärkning:

I vårdutbildningar används clinical training, clinical rotations eller clinical placement. I lärarutbildningar används teaching placement, teaching practice eller student teaching. För praktik inom ”Erasmus+” används termen traineeship, som även används som ekvivalent till traineeanställning.

se även:
engelska termer: placement
internship /US/ 
 
källa: Universitets- och högskolerådet: Svensk-engelsk ordbok | 2022