Ikon för Rikstermbanken

utbildningsplan

svensk term: utbildningsplan
definition:

dokument som beskriver och ger föreskrifter för visst utbildningsprogram

anmärkning:

För varje utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan. Utbildningsplanen fastställs av universitetet eller högskolan och ska bland annat ange vilka kurser som ingår i utbildningsprogrammet. Använd inte studieplan i stället för utbildningsplan.

I grundskolan och gymnasieskolan används läroplan för ett liknande begrepp.

Se vidare 6 kap. 16–17 § högskoleförordningen (1993:100).

se även:
engelska termer: programme syllabus
study program /US/ 
 
källa: Universitets- och högskolerådet: Svensk-engelsk ordbok | 2022