Ikon för Rikstermbanken

kursplan

svensk term: kursplan
definition:

dokument som beskriver och ger föreskrifter för viss kurs

anmärkning:

För varje kurs ska det finnas en kursplan. Kursplanen ska bland annat ange vad målet med kursen är. Kursplanen fastställs av universitetet eller högskolan.

Använd inte studieplan för detta begrepp.

Se vidare 6 kap. 14–15 § högskoleförordningen (1993:100).

se även:
engelska termer: course syllabus
course specification
 
källa: Universitets- och högskolerådet: Svensk-engelsk ordbok | 2022