Ikon för Rikstermbanken

regionalt biobankscentrum

svensk term (rek): regionalt biobankscentrum
svensk term (acc): RBC
definition:

organisatorisk enhet inom en sjukvårdsregion som är ansvarig för övergripande samordning av biobanksfrågor enligt biobankslagen och dess nationellt överenskomna tillämpning

anmärkning:

Det finns ett RBC i varje sjukvårdsregion även om organisationsformerna varierar något mellan regionerna. RBC är ett sjukvårdsregionalt service- och kunskapscentrum och ska bl.a. vara en resurs för landstingen/regionerna i sjukvårdsregionen, ansvara för sjukvårdsregionens del av Svenska biobanksregistret samt handlägga ärenden och beslut om tillgång till prov för forskning i studier enligt multicenterprincipen. Varje RBC leds av en RBC-chef.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019