Ikon för Rikstermbanken

multicenterprincipen

svensk term (rek): multicenterprincipen
definition:

princip för att underlätta avtalshanteringen vid multicenterstudier vid nyinsamling av prov som utlämnas (se utlämnande) från flera landstings eller regioners biobanker

anmärkning:

Vid tillämpning måste följande villkor vara uppfyllda

– att landstinget eller regionen har inrättat e-biobank

– att e-biobanksansvarig har gett RBC-chef fullmakt att handlägga beslut för dennes räkning

– att proven är nyinsamlade och ska utlämnas

– att ansvariga prövare kontaktar sitt respektive landstings eller regions e-biobanksansvarig omgående för överenskommelse om spårning av prov.

För att privata vårdgivare ska kunna använda multicenterprincipen krävs dessutom

– att huvudprövaren tillhör en region, ett landsting, en kommun, ett universitet eller en högskola

– att minst en av de ingående klinikerna/prövningsställena tillhör ett landsting eller en region

– att en fullmakt tecknas mellan den privata vårdgivaren och en av landstingens eller regionens e-biobanker.

 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019