Ikon för Rikstermbanken

primär provsamling

svensk term (rek): primär provsamling
definition:

provsamling som ingår i en biobank som inrättats i Sverige i en vårdgivares hälso- och sjukvårdsverksamhet, bevaras tills vidare eller för en bestämd tid och vars ursprung kan härledas till den eller de provgivare från vilka materialet härrör

anmärkning:

Benämningarna primär provsamling och sekundär provsamling har myntats av Socialstyrelsen för att beskriva de två kategorier biologiskt material som biobankslagen omfattar. Ursprungligen använde Socialstyrelsen benämningarna primär biobank respektive sekundär biobank, som dock är olämpliga, eftersom en och samma biobank kan innehålla såväl primära som sekundära provsamlingar. I själva biobankslagen nämns dock inte benämningarna primär och sekundär, vare sig om prov, provsamlingar eller biobanker.

En primär provsamling får enligt biobankslagen utlämnas för förvaring och användning hos en annan huvudman och då blir det en sekundär provsamling.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019