Ikon för Rikstermbanken

lägga ner biobank

svensk term (rek.): lägga ner biobank
definition:

upphöra med verksamheten inom den organisatoriska enhet som förvaltar en biobank

anmärkning:

För att en vårdgivare ska få lägga ner en biobank krävs ett beslut av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Den organisatoriska enheten avregistreras vid nedläggningen. Enligt biobankslagen krävs det inte något beslut av IVO för nedläggning av en biobank som består av prov utlämnade (se utlämnande) från en vårdgivares biobank (dvs. för en biobank med sekundära provsamlingar). I det fallet får huvudmannen besluta om biobanken ska läggas ned och att proven ska återlämnas till vårdgivaren eller förstöras.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019