Ikon för Rikstermbanken

ytjämnhet

svensk term: ytjämnhet
definition:

standardiserat mått på de minsta geometriska avvikelserna från en ytas ytform

anmärkning:

Den ytjämnhet som krävs för optiska komponenter eller som kan mätas med optiska instrument ligger mellan tiotalet nanometer och under 1 Å. Under 1 Å är t.ex. kravet på ytjämnhet för en hårddisk.

se även:
engelsk term: surface roughness
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024