Ikon för Rikstermbanken

ytstruktur

svensk term: ytstruktur
anmärkning:

Ytstruktur i optiska sammanhang beskrivs med hjälp av vågighet och ytjämnhet.

se även:
engelsk term: surface texture
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024