Ikon för Rikstermbanken

wavelet-transform

svenska termer: wavelet-transform
krusningstransform
anmärkning:

Wavelet-transform är en matematisk metod som t.ex. ger information om frekvensinnehållet vid olika spatiala positioner. I optiska tillämpningar används den bl.a. för bildkompression och brusreducering. Wavelet-transformen liknar fouriertransformen, men den senare ger endast information om det totala frekvensinnehållet i en bild.

Använd wavelet-transform eller krusningstransform för eng. wavelet transform.

Den engelska termen ”wavelet” (liten våg) är allmänt spridd på svenska, men även termen ”krusning” förekommer.

se även:
engelsk term: wavelet
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024