Ikon för Rikstermbanken

fourieroptik

svensk term: fourieroptik
definition:

den del av optik (1) som använder sig av fourieranalys för att beskriva vågutbredning

anmärkning:

Vågutbredning inom optiken beskrivs enligt Huygens-Fresnels princip som överlagring av sfäriska vågor som uppstår från punktkällor. I fourieroptiken däremot beskrivs vågutbredning som en överlagring av plana vågor som utbreder sig i olika riktningar genom rummet. Vinkelspektrumet av en våg är dess tvådimensionella fouriertransform.

Huygens-Fresnels behandling tillhör ortsdomänen medan fourieroptiken tillhör frekvensdomänen.

Fourieroptiken är användbar inom många områden av optiken bl.a. inom holografi, optisk informationsbearbetning eller när optiska system bedöms i frekvensdomänen genom modulationsöverföringen (MTF) gentemot punktspridningsfunktionen.

se även:
engelsk term: Fourier optics
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024