Ikon för Rikstermbanken

tangentialplan

svensk term: tangentialplan
definition:

plan i ett avbildande optiskt systems bildrum, i vilket den optiska axeln och huvudstrålen ingår

anmärkning:

I ett rotationssymmetriskt optiskt system är tangentialplan identiska med meridionalplan.

Se även under strålknippe.

se även:
engelsk term: tangential plane
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024