Ikon för Rikstermbanken

optisk axel (1)

svensk term: optisk axel (1)
användningsområde: inom instrumentoptik
definition:

instrumentets symmetriaxel i ljusets utbredningsriktning

anmärkning:

I ett avbildande optiskt system med rotationssymmetri kring längdaxeln är systemets symmetriaxel identisk med den optiska axeln. Krökningscentra för systemets sfäriska ytor ligger på denna axel. Objektplan och bildplan är vinkelräta mot samma axel.

I ett avbildande optiskt system med toriska ytor, vars krökningscentra ligger på en och samma längdaxel, är denna längdaxel optisk axel. Vanligen är ett sådant avbildande optiskt system symmetriskt kring två mot varandra vinkelräta symmetriplan, vilkas inbördes skärningslinje är den optiska axeln.

Ett avbildande optiskt system kan i olika delar ha olika optiska axlar beroende på hur riktningen för ljusets utbredning ändras i systemet.

ekvivalensanmärkning:

Observera att de engelska motsvarigheterna till optisk axel skiljer sig från varandra inom instrumentoptik (optisk axel (1)) och kristalloptik (optisk axel (2)).

engelsk term: optical axis
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024