Ikon för Rikstermbanken

optisk axel (2)

svensk term: optisk axel (2)
användningsområde: inom kristalloptik
definition:

symmetriaxel i en dubbelbrytande kristall

anmärkning:

Den optiska axeln i en dubbelbrytande kristall är snarare en riktning än en linje (jämför optisk axel (1)).

En kristall med endast en optisk axel kallas enaxlig kristall (eng. uniaxial crystal). En kristall med två optiska axlar kallas tvåaxlig kristall (eng. biaxial crystal).

Ljus som går längs den optiska axeln i en enaxlig kristall har en fart som är oberoende av ljusets polarisationsriktning. Om en ljusstråle inte går längs kristallens optiska axel, så delas den upp i två, något olika riktade strålar, en ordinär stråle (eng. ordinary ray) och en extraordinär stråle (eng. extraordinary ray). Dessa två strålar är vinkelrätt polariserade mot varandra och deras farter skiljer sig något från varandra.

ekvivalensanmärkning:

Observera att de engelska motsvarigheterna till optisk axel skiljer sig från varandra inom instrumentoptik (optisk axel (1)) och kristalloptik (optisk axel (2)).

se även:
engelsk term: optic axis
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024