Ikon för Rikstermbanken

lidar

svensk term: lidar
definition:

optisk radar

anmärkning:

Termen lidar är en förkortning av det engelska uttrycket 'light detection and ranging' och används för att beteckna optisk radar (vanligen laserradar), speciellt för mätning av bakåtspridning i atmosfären, men även för mätning på hårda mål.

engelska termer: lidar
light detection and ranging
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024