Ikon för Rikstermbanken

laserradar

svensk term: laserradar
definition:

optisk radar som använder laserstrålning

anmärkning:

Termen laserradar är underordnad termen optisk radar. Vi avråder från användning av termen ladar i svenskt språkbruk.

se även:
engelska termer: laser radar
ladar
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024