Ikon för Rikstermbanken

förstoringsdifferens

svensk term: förstoringsdifferens
definition:

skillnad i förstoringen mellan de två avbildningskanalerna i ett binokulärt optiskt instrument

anmärkning:

Termen förekommer inom instrumentoptiken. Förstoringsdifferensen anges i procent. Det ideala tillståndet är att förstoringsdifferensen är noll.

Ett analogt fenomen inom fysiologisk optik är aniseikoni.

se även:
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024