Ikon för Rikstermbanken

aniseikoni

svensk term: aniseikoni
definition:

brytningsskillnad där den uppfattade bilden av ett föremål betraktad med ena ögat till storlek skiljer sig från den bild som uppfattas av det andra ögat

anmärkning:

Termen förekommer inom fysiologisk optik. Ett liknande fenomen inom instrumentoptik är förstoringsdifferens.

se även:
engelsk term: aniseikonia
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024