Ikon för Rikstermbanken

förstorande bildledare

svensk term: förstorande bildledare
definition:

ordnat fiberknippe, som under förstoring överför en bild från sin ingångsyta till sin utgångsyta

anmärkning:

Termen förekommer inom tekniken för synhjälpmedel. En bildledare kan förstora, om det ordnade fiberknippet är koniskt och smalare vid ingångsytan än det är vid utgångsytan.

Den engelska termen taper förekommer även inom fiberoptiken, se modanpassare.

se även:
engelsk term: taper
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024