Ikon för Rikstermbanken

modanpassare

svensk term: modanpassare
definition:

anordning som anpassar fas- och amplitudfördelningen hos en elektromagnetisk våg så att effektförlusten blir minimal vid övergången mellan två vågledande system

anmärkning:

Vardagligt förekommer också modtratt eller enbart tratt för detta begrepp.

Den engelska termen taper har en alternativ betydelse inom teknikområdet synhjälpmedel, se förstorande bildledare.

se även:
engelsk term: taper
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024