Ikon för Rikstermbanken

bokeh

svensk term: bokeh
definition:

estetisk kvalitet i de delar av en bild som har reducerad skärpa

anmärkning:

Bokeh kommer från det japanska ordet för oskärpa men har utvecklats till en term för ett begrepp inom fotografi som uttrycker att man av estetiska skäl valt en viss oskärpa.

Varje punkt från objekt framför en kamera ger en skarp punkt i sitt bildplan. Om kamerans fokus ligger i ett annat plan uppträder punkten som en fläck med utträdespupillens form där objektivets aberrationer exponeras. Om bilden av motivet i kombination med scenen i övrigt uppfattas ha hög estetisk kvalitet talar man om ”en god bokeh”. För ändamålet har nya objektiv apertur med bländarlameller som ger runda utträdespupiller. Beräkningen för objektivets optikkorrektion omfattar också homogenitet i bilden utanför fokus.

se även:
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024