Ikon för Rikstermbanken

verifiering

svensk term (rek.): verifiering
definition:

steg i valideringsprocessen som innebär sökande efter bevis för att bekräfta något, såsom en hypotes eller teknisk möjlighet för ett system, genom begränsade försök med en prototyp

se även:
engelsk term: verification
definition:

the stage of the validation process containing the search for evidence to confirm something, such as a theory or the technical feasibility of a system through limited tests using a demonstrator

dansk term: verifikation
definition:

den fase i valideringsprocessen, som indeholder søgning efter bevis til at bekræfte noget som fx en teori eller teknisk gennemførlighed ved hjælp af begrænsede tests ved brug af demonstrationsmodel

isländsk term: sannprófun
definition:

þáttur í kerfisgildingarferlinu sem snýst um leit að sönnunargögnum til að staðfesta eitthvað, til dæmis kenningu eða tæknilega hagkvæmni kerfis með takmörkuðum prófunum með því að beita tilraunaeintaki

norska termer: verifisering
verifikasjon
definition:

den fase i valideringsprosessen som inneholder søking etter bevis for å bekrefte noe, som f.eks. en teori eller et systems tekniske muligheter gjennom begrensede tester ved hjelp av en demonstrator

finsk term: toteennäyttö
definition:

järjestelmän toiminnan arviointimenettelyn vaihe, johon sisältyy todisteiden etsiminen jonkin seikan, kuten järjestelmäteorian tai teknisen käyttökelpoisuuden vahvistamiseksi käyttäen esittelyjärjestelmää ja rajallisia testejä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012