Ikon för Rikstermbanken

validering

svensk term (rek.): validering
definition:

processen att bestämma hur en modell, ett system etc. fullgör sina uppgifter i förhållande till utvärderingskriteriera

se även:
engelsk term: validation
definition:

the process of determining how a model, system, etc. performs with respect to the assessment criteria

dansk term: validering
definition:

processen omkring bestemmelse af en models eller et systems etc. ydeevne i henhold til vurderingskriterierne

isländsk term: kerfisgilding
definition:

það ferli að ákveða hvernig kerfi virkar með tilliti til matsviðmiða

norska termer: systemvalidering
validering av et system
definition:

en prosess som utføres for å bestemme hvordan en modell, et system etc. fungerer i forhold til fastsatte kriteria

finsk term: järjestelmän toiminnan arviointi
definition:

menettely, jolla määritetään, miten malli, järjestelmä jne. toimii arviointikriteereihin verrattuna

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012