Ikon för Rikstermbanken

system

svensk term (rek.): system
definition:

grupp av samhörande komponenter som samverkar på ett organiserat sätt med ett gemensamt syfte

engelsk term: system
definition:

a set of interrelated components which interact with each other in an organised fashion towards a common purpose

dansk term: system
definition:

et sæt af samhørende komponenter, som virker sammen på en organiseret måde mod et fælles mål

isländsk term: kerfi
definition:

safn hluta með gagnkvæmum tengslum sem hafa gagnkvæm samskipti á skipulagðan hátt með sameiginlegu markmiði

norsk term: system
definition:

en samling samhørende komponenter som samvirker med hverandre på en organisert måte for å løse en felles oppgave

finsk term: järjestelmä
definition:

joukko vuorovaikutuksessa olevia komponentteja, jotka toimivat yhdessä määritellysti kohti yhteistä päämäärää

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012