Ikon för Rikstermbanken

upptagning av vägavgift

svensk term (rek.): upptagning av vägavgift
svensk term (acc.): tullupptagning
definition:

överföring av betalningsmedel vid utnyttjande av en vägdel, varvid användarens transportkonto debiteras

se även:
engelsk term: toll collection
definition:

transfer of payment means for the use of a road infrastructure thus debiting the user transport account

danska termer: opkrævning af vejbenyttelsesafgift
opkrævning af vejafgift
definition:

overførsel af betalingsmiddel for anvendelse af en vejinfrastruktur, hvorved brugerens transportkonto debiteres

isländsk term: veggjaldtaka
definition:

þegar staðið er skil á greiðsluleið við viðkomandi vegarkafla þannig að greiðslan færist á flutningsreikning notanda

norsk term: innkreving av bompenger
definition:

overføring av betalingsmidler for bruk av en veginfrastruktur, slik at brukerens konto debiteres

finska termer: tienkäyttömaksun perintä
tietullin perintä
definition:

maksuvälineen käyttäminen liikenneverkon käytön yhteydessä ja siitä seuraava käyttäjän matkustustilin veloittaminen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012