Ikon för Rikstermbanken

transportkonto

svensk term (rek.): transportkonto
definition:

konto som innehåller rättigheter till transporttjänster som användaren har betalat eller kommer att betala för, och som användaren kan använda enligt avtal med tjänsteleverantören

se även:
engelsk term: transport account
definition:

an account containing transport service rights, which the user has paid for or will pay for, and which the user may use according to the contract with the service provider

dansk term: transportkonto
definition:

en konto, der indeholder transportrettigheder, som brugeren har betalt for eller skal betale for og som brugeren kan anvende i henhold til aftale med serviceudbyderen

isländsk term: flutningsreikningur
definition:

reikningur sem felur í sér rétt til flutninga sem notandi hefur greitt fyrir eða mun greiða fyrir og sem notandinn getur nýtt sér samkvæmt samningi við þjónustuveitandann

norsk term: transportkonto
definition:

en konto med rettigheter til en transporttjeneste som brukeren har betalt for eller vil betale for, og som brukeren kan anvende i henhold til kontrakten med tjenesteyteren

finsk term: matkustustili
definition:

tili, joka sisältää liikennepalvelujen käyttöoikeuksia, joista käyttäjä on maksanut tai joista hän tulee maksamaan ja joita hän voi käyttää palveluntarjoajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012