Ikon för Rikstermbanken

uppskattning av restid i nätverk

svensk term (rek.): uppskattning av restid i nätverk
definition:

uppskattning av summan av alla individuella restider i ett givet transportnätverk

anmärkning:

Används normalt vid trafikmodelleringen.

se även:
engelsk term: network travel time estimation
definition:

estimation of the sum of all individual travel times in a specified transport network, usually used in traffic modelling

dansk term: netværksrejsetidsestimering
definition:

estimering af summen af alle individuelle rejsetider i et specificeret transportnet

anmärkning:

Benyttes sædvanligvis i trafikmodellering.

isländsk term: áætlaður heildarferðatími á leið
definition:

áætlaður samanlagður ferðatími um ýmsa hluta í skilgreindu flutninganeti, oftast notað í umferðarlíkönum

norsk term: estimering av reisetid i nettverk
definition:

beregning av den totale forventede reisetiden i et gitt nettverk

finska termer: verkkomatka-ajan arviointi
verkon matka-ajan arviointi
definition:

tietyn verkon kaikkien yksittäisten matka-aikojen summan arviointi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012