Ikon för Rikstermbanken

trafikmodellering

svensk term (rek): trafikmodellering
svensk term (acc): beräkning med trafikmodeller
definition:

matematisk beskrivning av trafiken baserad på tillämpliga teorier, vetenskapliga metoder, historiska data, aktuella mätningar och prognoser

engelsk term: traffic modelling
definition:

mathematical way of describing traffic based on applicable theories, scientific methods, historical data, actual measurements and predictions

danska termer: trafikmodellering
udvikling og anvendelse af trafikmodeller
definition:

matematisk metode til beskrivelse af trafik baseret på anvendte teorier, videnskabelige metoder, historiske data, faktiske målinger og forudsigelser

isländsk term: gerð umferðarlíkans
definition:

stærðfræðileg aðferð til að lýsa umferð sem byggist á viðeigandi kenningum, vísindalegum aðferðum, sögulegum upplýsingum, raunaðgerðum og spám

norska termer: trafikkmodellering
bruk av trafikkmodeller
definition:

en matematisk beskrivelse av trafikk basert på anvendte teorier, vitenskapelige metoder, historiske data, aktuelle registreringer og forutsetninger

finsk term: liikenteen mallintaminen
definition:

soveltuviin teorioihin, tieteellisiin menetelmiin, aikasarjoihin, todellisiin mittauksiin ja ennusteisiin perustuva matemaattinen tapa kuvata liikennettä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012