Ikon för Rikstermbanken

restid

svensk term (rek.): restid
svensk term (acc.): färdtid
definition:

den totala tiden för en resa mellan två punkter, DÄR gåtid, väntetid, och bytestid inkluderas om det är relevant

engelska termer: travel time
journey time
definition:

the time spent between two defined points, when relevant including parking, walking, waiting and changing of mode

dansk term: rejsetid
definition:

den tid der medgår til at rejse mellem to punkter – når det er relevant: inklusive tid til at parkere, tid til at gå, ventetid og omstigningstid

isländsk term: ferðatími
definition:

sá tími sem fer í ferð milli tveggja skilgreindra staða, þegar við á með innifalinni göngu, bið og skiptingu á milli ferðamáta

norsk term: reisetid
definition:

forbrukt tid mellom to definerte punkter, inkludert gangtid, ventetid og omstigningstid der det er relevant

finsk term: matka-aika
definition:

kokonaismatka-aika lähtöpaikasta määräpaikkaan pysäköinteineen, kävelyineen, odotuksineen ja vaihtoineen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012