Ikon för Rikstermbanken

säkerhetssystem ur funktion

svensk term (rek): säkerhetssystem ur funktion
definition:

information till föraren, via ombordutrustning, om att en säkerhetsfunktion, t.ex. styrning eller bromsar, i fordonet inte fungerar korrekt och kan förorsaka en risk

se även:
engelsk term: safety function out of order warning
definition:

information to the driver and other nearby drivers via on-board equipment that a safety critical function of a vehicle, e.g. steering or braking, is not working correctly and may pose a risk

dansk term: advarsel om fejl på sikkerhedsfunktion
definition:

information til en fører og til andre førere i nærheden, via køretøjsbaseret udstyr, om, at et køretøjs sikkerhedskritiske funktioner, fx styretøj eller bremser, ikke fungerer korrekt og udgør en mulig risiko

isländsk term: viðvörun um bilum í öryggisbúnaði
definition:

upplýsingar til ökumanns og annarra ökumanna í grennd með búnaði um borð að mikilvægur öryggisbúnaður farartækisins, t.d. stýri eða helmar, virki ekki rétt og geti valdið hættu

norsk term: sikkerhetsfunksjon som ikke fungerer
definition:

informasjon til føreren ved hjelp av utstyr i bilen om at en sikkerhetsfunksjon i bilen, for eksempel styring eller bremser, er ute av funksjon og forårsaker en risiko

finsk term: varoitus turvallisuustoiminnon toimimattomuudesta
definition:

tiedotus kuljettajalle ja muille lähellä oleville kuljettajille ajoneuvolaitteiden avulla ajoneuvon turvallisuustoiminnon, esim. ohjauksen tai jarrutuksen olevan epäkunnossa ja mahdollisesti aiheuttavan vaaraa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012