Ikon för Rikstermbanken

säkerhetsindex

svensk term (rek): säkerhetsindex
definition:

uttryck för risk som baseras på sannolikhet för olyckor och deras olika svårighetsgrad, t.ex. säkerhets/risk-estimering

se även:
engelsk term: risk hazard index
definition:

an expression of risk derived from hazard probability and hazard severity, i.e. a safety risk estimation

dansk term: risikoindeks
definition:

et udtryk for risiko baseret på sandsynlighed for og alvorlighed af en fare, dvs. et estimat for sikkerhedsrisiko

isländsk term: áhættustuðull
definition:

framsetning áhættu reiknaðrar á grundvelli líkinda á hættu og alvarleika hættu, það er mat á öryggisáhættu

norsk term: risikoindeks
definition:

et uttrykk for risiko basert på sannsynlighet og alvorlighetsgrad for en fare, dvs. et estimat for sikkerhetsrisiko

finsk term: uhkakerroin
definition:

onnettomuuden todennäköisyydestä ja vakavuudesta johdettu riskiarvio

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012