Ikon för Rikstermbanken

riskgodshantering (2)

svensk term (rek.): riskgodshantering (2)
svensk term (acc.): hantering av anmälningspliktigt gods
definition:

åkeri- och föraraktiviteter knutna till det korrekta hanterandet av riskgodstransport, inklusive det tillhörande informationsflödet

se även:
engelska termer: hazardous goods operation
hazardous materials operation
definition:

haulier and driver activities related to proper handling and transportation of hazardous goods, including the associated information flow

danska termer: håndtering af særtransporter
håndtering af særligt gods
definition:

vognmandens og chaufførens aktiviteter knyttet til korrekt håndtering og transport af særligt gods, inklusiv det tilhørende informationsflow

isländsk term: flutningar á varasömum farmi
definition:

aðgerðir flutningafyrirtækis og ökumanns sem tengist því að standa rétt að flutningi á varasömum farmi, þar með talin miðlun upplýsinga þar að lútandi

norsk term: driftsoppfølging av risikogods
definition:

transportør- og sjåfør- aktiviteter relatert til riktig behandling av transport av risikolast, inkludert den tilhørende informasjonsstrømmen

finsk term: riskikuljetusten hoitaminen
definition:

kuljetusliikkeen ja kuljettajan toiminnot, jotka liittyvät riskikuljetuksen hoitamiseen ja kuljetuksen edellyttämään tiedonvaihtoon

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012