Ikon för Rikstermbanken

hantering av farligt gods (2)

svensk term (rek.): hantering av farligt gods (2)
definition:

åkeri- och föraraktiviteter knutna till det korrekta hanterandet av farligt gods, inklusive det tillhörande informationsflödet

se även:
engelska termer: dangerous goods operation
dangerous materials operation
definition:

haulier and driver activities related to proper handling and transportation of dangerous goods, including the associated information flow

dansk term: håndtering af farligt gods
definition:

vognmandens og chaufførens aktiviteter knyttet til korrekt håndtering og transport af farligt gods, inklusiv det tilhørende informationsflow

isländsk term: flutningar á hættulegum farmi
definition:

aðgerðir flutningafyrirtækis og ökumanns sem tengist því að standa rétt að flutningi á hættulegum farmi, þar með talin miðlun upplýsinga þar að lútandi

norsk term: driftsoppfølging av farlig gods
definition:

transportør- og sjåføraktiviteter relatert til riktig behandling av transport av farlig gods, inkludert den tilhørende informasjonsstrømmen

finsk term: vaarallisten aineiden kuljetustoiminnot
definition:

kuljetusliikkeen ja kuljettajan toiminnot, jotka liittyvät vaarallisten aineiden kuljetuksen hoitamiseen ja kuljetuksen edellyttämään tiedonvaihtoon

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012