Ikon för Rikstermbanken

farligt gods

svensk term (rek.): farligt gods
definition:

gods som i sig är farligt (explosivt, giftigt osv.)

se även:
engelska termer: dangerous goods
dangerous materials
definition:

goods which by their nature are dangerous (e.g. explosive, toxic)

dansk term: farligt gods
definition:

gods som af natur er farligt (fx sprængfarligt, giftigt)

isländsk term: hættulegur farmur
definition:

farmur sem eðlis síns vegna er hættulegur (t.d. sprengiefni, eiturefni o.s.frv.)

norsk term: farlig gods
definition:

gods som av natur er farlig (f.eks. sprengstoff, kjemikalier)

finska termer: vaaralliset rahtitavarat
vaaralliset aineet
definition:

aineet, jotka ovat luonteeltaan vaarallisia (räjähtäviä, myrkyllisiä jne.)

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012