Ikon för Rikstermbanken

riskgods

svensk term (rek.): riskgods
definition:

gods som i sig är farligt eller som vid transport överskrider tillåtna vikter eller dimensioner

se även:
engelska termer: hazardous goods
hazardous materials, hazardous materials, HazMat
definition:

goods which by their nature are dangerous, overweight or oversize with respect to transportation

danska termer: særligt gods
særligt omfangsrigt gods, tungt gods
definition:

gods som er farligt eller særlig tungt eller stort i transportsammenhæng

isländsk term: varasamur farmur
definition:

farmur sem eðlis síns vegna er varasamur, of þungur eða of umfangsmikill miðað við flutningsaðferð

norsk term: risikogods
definition:

gods som av natur er farlig eller har for høy vekt eller for stor størrelse i sammenheng med transport

finska termer: riskialtis rahtitavara
riskiaineet
definition:

aineet ja tavarat, jotka ovat luonteeltaan vaarallisia tai ylipainoisia tai ylisuuria kuljetettavaksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012