Ikon för Rikstermbanken

mätta egenskaper

svensk term (rek.): mätta egenskaper
definition:

fordons och användares egenskaper, som mäts av vägsidesutrustning eller manuellt uppskattas av en representant för operatören

se även:
engelsk term: measured characteristics
definition:

vehicle and user characteristics, measured by roadside equipment or alternatively estimated by a representative of the operator

dansk term: målte karakteristika
definition:

køretøjs- og brugerkarakteristika målt af vejudstyr eller alternativt estimeret af en repræsentant for operatøren

isländsk term: mæld einkenni
definition:

sérkenni farartækis og notanda mæld með búnaði við veginn eða að öðrum kosti mæld af fulltrúa rekstraraðila

norsk term: målte egenskaper
definition:

egenskaper ved kjøretøy eller bruker, som er registrert ved hjelp av utstyr i vegkanten eller alternativt estimert av en representant for operatøren

finsk term: mitatut ominaisuudet
definition:

ajoneuvon ja käyttäjän ominaisuustiedot, jotka on mitattu tienvarsilaitteilla tai vaihtoehtoisesti arvioitu operaattorin edustajan toimesta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012