Ikon för Rikstermbanken

kooperativ helljuskontroll

svensk term (rek.): kooperativ helljuskontroll
definition:

automatiskt skifta från helljus till halvljus vid behov baserat på kommunikation mellan fordon

se även:
engelsk term: cooperative beam control
definition:

automatically switching from high-beam to low-beam when necessary based on communication between vehicles

dansk term: samordnet nedblænding
definition:

automatisk nedblænding når påkrævet baseret på kommunikation mellem køretøjer

isländsk term: samstillt lækkun ljósgeisla
definition:

sjálfvirk skipti frá háum ljósum til lágra þegar nauðsyn krefur, á grundvelli samskipta farartækja

norsk term: kooperativ automatisk nedblending
definition:

automatisk skifte fra langlys til nærlys når det er nødvendig basert på kommunikasjon mellom kjøretøy

finsk term: yhteistoiminnallinen ajovalojen säätely
definition:

ajoneuvojen väliseen viestintään perustuva automaattinen pitkien ajovalojen vaihto lyhyisiin ajovaloihin tarvittaessa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012