Ikon för Rikstermbanken

kooperativa system

svensk term (rek.): kooperativa system
definition:

system som utför ITS-funktioner huvudsakligen baserat på kommunikation mellan fordon, direkt eller via infrastruktur

se även:
engelsk term: cooperative systems
definition:

systems performing ITS functions, based on communication between vehicles, directly or via infrastructure

dansk term: samordnede systemer
definition:

systemer, der implementerer ITS-funktioner, baseret på kommunikation mellem køretøjer, enten direkte eller via infrastruktur

isländsk term: samhæfð kerfi
definition:

kerfi um upplýsingatækni sem byggjast á samskiptum á milli farartækja, ýmist beint eða um innviði

norsk term: kooperative systemer
definition:

systemer som utfører ITS funksjoner hovedsakelig basert på kommunikasjon mellom kjøretøy, direkte eller via infrastruktur

finsk term: yhteistoiminnalliset järjestelmät
definition:

pääosin ajoneuvojen väliseen suoraan tai infrastruktuurin kautta tapahtuvaan tiedonvaihtoon perustuvat älyliikenteen toimintoja toteuttavat järjestelmät

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012