Ikon för Rikstermbanken

körfältsindelad betalstation

svensk term (rek): körfältsindelad betalstation
definition:

betalstation för elektronisk avgiftsupptagning där körfältsbyten är förbjudna med hjälp av vägmarkering

se även:
engelsk term: pseudo multi-lane payment station
definition:

payment station for electronic fee collection where lane changing is prohibited by means of road markings

danska termer: vognbaneinddelt betalingsanlæg
sporinddelt betalingsanlæg
definition:

betalingsstation til elektronisk afgiftsopkrævning, hvor vognbaneskift er forbudt ved anvendelse af vejafmærkning

isländsk term: akreinabeind greiðslustöð
definition:

greiðslustöð fyrir rafræna innheimtu gjalda þar sem ekki er leyft að fara á milli sérmerktra akreina

norsk term: feltinndelt bomstasjon
definition:

bomstasjon for elektronisk avgiftsinnkreving hvor kjørefeltene er skilt ved hjelp av vegmerking

finsk term: näennäisesti monikaistainen maksuasema
definition:

sähköisen perinnän maksuasema, jossa kaistanvaihto on kielletty tiemerkinnöillä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012