Ikon för Rikstermbanken

elektronisk avgiftsupptagning

svensk term (rek.): elektronisk avgiftsupptagning
definition:

avgiftsupptagning med elektroniska hjälpmedel, t.ex. baserat på smarta kort eller elektroniska brickor

se även:
engelska termer: electronic fee collection
EFC
definition:

fee collection by electronic means, e.g. based on smart cards or electronic tags

dansk term: elektronisk afgiftsopkrævning
definition:

afgiftsopkrævning med elektroniske midler, fx baseret på chipkort/smartcard eller elektroniske brikker

isländsk term: rafræn gjaldtaka
definition:

þegar gjald er innheimt á rafrænan hátt, t.d. með snjallkortum eða rafrænum merkjabúnaði

norsk term: elektronisk avgiftsinnkreving
definition:

avgiftsinnkreving ved hjelp av elektroniske hjelpemidler, f.eks. basert på smartkort eller elektroniske brikker

finsk term: sähköinen maksunperintä
definition:

maksun perintä sähköisin keinoin, esim. käyttäen älykortteja tai sähköisiä tunnistimia

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012