Ikon för Rikstermbanken

avgiftsupptagning

svensk term (rek.): avgiftsupptagning
definition:

överföring av betalningsmedel vid utnyttjande av en tjänst, varvid användarens transportkonto debiteras

se även:
engelsk term: fee collection
definition:

transfer of payment means for the use of a service thus debiting the user transport account

dansk term: afgiftsopkrævning
definition:

overførsel af betalingsmiddel for brug af en tjenesteydelse hvorved brugerens transportkonto debiteres

isländsk term: gjaldtaka
definition:

þegar greiðsla er afhent við notkun þjónustu þannig að flutningsreikningur notandaer gjaldfærður

norsk term: avgiftsinnkreving
definition:

overføring av betalingsmidler ved bruk av en tjeneste gjennom debitering av brukerens transportkonto

finsk term: maksun perintä
definition:

maksuvälineen käyttäminen liikennepalvelun käytön yhteydessä ja siitä seuraava käyttäjän matkustustilin veloittaminen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012