Ikon för Rikstermbanken

betalstation (2)

svensk term (rek.): betalstation (2)
svenska termer (acc.): betalningsanläggning (2)
vägtullstation
definition:

anläggning vid vägen, där avgiften ska betalas

se även:
engelska termer: payment station (2)
toll plaza
definition:

the location on the road, where the road user fee is to be paid

danska termer: betalingsanlæg
betalingsstation (2)
definition:

det sted på vejen hvor vejbenyttelsesafgiften skal betales

isländsk term: greiðslustöð (2)
definition:

staður á vegi þar sem greiða á veggjöld

norska termer: betalingsstasjon (2)
betalingsanlegg, bomstasjon
definition:

stedet langs vegen, der avgiften for å bruke vegen skal betales

finska termer: maksuasema (2)
tietulliasema
definition:

tienkohta, jossa maksu pitää suorittaa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012