Ikon för Rikstermbanken

interoperabilitet

svensk term (rek.): interoperabilitet
svensk term (acc.): samverkansförmåga
definition:

förmågan hos system att utföra tjänster och motta tjänster från andra system samt att använda dessa tjänster så att systemen fungerar effektivt tillsammans

se även:
engelsk term: interoperability
definition:

the ability of systems to provide services to and accept services from other systems and to use these services to enable the systems to operate effectively together

dansk term: interoperabilitet
definition:

et systems evne til at levere ydelser til og modtage ydelser fra andre systemer og til at bruge disse ydelser til at få systemerne til at arbejde effektivt sammen

isländsk term: gagnkvæm virkni
definition:

geta kerfa til þess bæði að veita og þiggja þjónustu frá öðrum kerfum og að nýta sér þá þjónustu til að gera kerfunum kleift að vinna saman á skilvirkan hátt

norsk term: interoperabilitet
definition:

systemers evne til å tilby tjenester og å motta tjenester fra andre systemer, samt å benytte disse tjenestene slik at systemene fungerer effektivt sammen

finsk term: yhteentoimivuus
definition:

järjestelmien kyky tuottaa ja käyttää toisissa järjestelmissä toimivia palveluja järjestelmien tehokkaan yhteistoiminnan mahdollistamiseksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012